Skip to main content

Testament Piotra Wielkiego

Testament Piotra Wielkiego

30.06.2021 środa

Rosja

Piotr I jest już człowiekiem po pięćdziesiątce, bardzo chorym. Walczy o odrodzenie imperialne Rosji i uczynienie z niej nowoczesnego - jak na owe czasy - państwa. Wygrywa wojnę ze Szwecją. Buduje nową stolicę, manufaktury, organizuje wyprawy naukowe, otwiera szlaki handlowe ze Wschodem, tworzy nową administrację państwową, nowe prawo. Nie ma jednak następcy. Nie ma komu przekazać także swojej wielkiej misji. Przyjaciel podsuwa mu księżniczkę, córkę władyki mołdawskiego, młodą dziewczynę, jak na owe czasy niezwykle wykształconą, ciekawą świata, która w Piotrze znajduje bardzo interesującego człowieka. Ona ma dać Rosji następcę Piotra I.