Skip to main content

SAF3 ODDZIAŁ RATUNKOWY

Saf3

SAF3 to nazwa elitarnej jednostki straży pożarnej z Malibu. W jej skład wchodzą najlepsi ratownicy działający na wodzie, lądzie i w powietrzu. Nieustraszone kobiety i mężczyźni odpowiadają na każde, najbardziej niebezpieczne wezwanie. Gdy sytuacja tego wymaga, potrafią współpracować w najtrudniejszej sytuacji, aby ratować życie ludzkie. Zawsze świadomi, że ich praca jest wyjątkowo niebezpieczna, szczególną uwagę zwracają na wzajemne zaufanie i doskonałe wyszkolenie.

Każdy odcinek pokazuje jedną akcję, opowiada również o przyjaźni i wzajemnych relacjach pomiędzy członkami jednostki