Tele5 Polonia1 TopShop KuchniaTV DOMO Water Planet Media5  
WARUNKI TECHNICZNE

Wymagania techniczne dla plików A/V dostarczanych w celu emisji telewizyjnej w stacjach obsługiwanych przez Media5.

Formaty preferowane:

Format: MPEG2, (*.mpg, *.m2p)
Przepływność - minimalnie 10 Mbps (zalecane:15Mbps), CBR
Rozdzielczość: 720x576
Klatki: 25fps, przeplot, dolne pole pierwsze
Proporcja: 4/3(1,1) lub 16/9(1,44) CCiR601 PAL
Audio: 44,1 lub 48kHz, stereo, min. 192kbps

Alternatywnie:
Format: QuickTime (*.mov)
Kodek: DV (PAL_601) 4:2:0
Rozdzielczość: 720x576
Proporcja: 4/3(1,1) lub 16/9(1,44)
Klatki: 25fps, przeplot, dolne pole pierwsze

Nośnik danych - DVD/Data lub HDD (NTFS/MAC, USB lub FireWire400)
Dopuszczalne jest warunkowe udostępnienie pliku na serwerze FTP.

Standardy montażu obrazu i dźwięku muszą być zgodne z obowiązującymi normami i uwarunkowaniami technicznymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na:
  • maksymalne poziomy sygnału wizji (105% wg. EBU)
  • maksymalne poziomy sygnału fonii (-3dB)
  • zachowanie obszaru bezpiecznego w zawartości obrazu wg. zaleceń dla systemu PAL
  • zachowanie proporcji fizjologicznej w dźwięku (w szczególności relacji pomiędzy muzyką a mową, unikanie nadmiernej kompresji dynamiki)
Uwagi:

Stacja obsługiwane przez MEDIA5 warunkowo akceptują różne formaty plików w rozdzielczościach SD i HD.
W przypadku dostarczania plików w formatach różnych od wymienionych w niniejszej specyfikacji, zalecamy wcześniejsze dostarczenie próbki materiału, celem weryfikacji technicznej i ustalenia kompatybilności.